Motioner till årsmötet 2016

Nu är det hög tid för alla medlemmar att fundera på hur man vill påverka föreningen genom att författa motioner. Motioner som ska behandlas på årsmötet 2016 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2016. Motionerna skickas via e-post till styrelsen@sibiriskkatt.se.

Årsmötet kommer att hållas i Stockholm lördagen den 12 mars 2016.

Styrelsen