SäSK tackar

Sällskapet Sibirisk Katt vill framföra ett innerligt, varmt tack till de medlemmar som lämnade över stafettpinnen vid årsmötet 2016. Det är många timmars arbete och ett stort engagemang som fått avlösning, och vi hoppas att se flera av er fortsätta för föreningens utveckling och för den Sibiriska kattens hälsa och god avel på ett eller annat sätt i framtiden.

Vårt stora tack riktar vi till: Camilla Nyberg, Anna Medin och Sofia van Berlekom för engagemang och arbete i styrelsen under 2015.

Vi vill rikta ett särskilt och ett extra stort tack till Anna Elmdahl, tidigare ordförande, som med sitt brinnande engagemang och sitt ledarskap har lyft och utvecklat föreningen till det den är idag. Anna blev utsedd till tf ordförande i oktober 2013 och formellt vald till ordförande i mars 2014. Under dessa år har en enorm utveckling av SäSK skett från ca 250 medlemmar till hela 465 medlemmar i december 2015!

Vi vill också rikta ett stort tack till Katerina Pergament för sitt stora engagemang och ett fantastiskt arbete som redaktör för SäSKs tidning SIB-Nytt.

Ni som lämnat stafettpinnen nu har lämnat en grund för Sällskapet Sibirisk Katt att arbeta vidare från. Vi kommer göra vårt bästa att vidare förvalta det goda som tidigare skapats.

Självklart vill vi också rikta ett stort, varmt tack till alla som jobbat under förra verksamhetsåret och som hänger med ett år till!

Istället för blommor till avgående ledamöter kommer en gåva på 1500 kronor att skänkas till Djurskyddet för kastrering av katter som ett steg för att minska antalet hemlösa katter och höja kattens status.