Funktionärsförändringar

Det har senaste tiden skett några förändringar på funktionärssidan inom föreningen.

Gunta Silfver har valt att kliva av sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. Vi tackar Gunta för den tid hon har suttit i styrelsen!

Mikaela Johansson är av styrelsen utsedd till ny SIB-Nytt-redaktör. Mikaela har sedan i våras funnits med i SIB-Nytt-redaktionen och jobbat med tidningen. Välkommen som redaktör, Mikaela!

I testhemsförmedlingen har Petra Varga och Anna Medin valt att lämna över till nya friska krafter. Stort tack till Petra och Anna för de insatser ni har gjort inom testhemsverksamheten!

Ny testhemsförmedlare är Sanna Jerresand. Välkommen Sanna! Sanna och Katarina Eklöf driver nu testhemsverksamheten vidare. Föreningen söker dock fler personer som vill hjälpa till som testhemsförmedlare. Intresserad? Hör av dig till testhem@sibiriskkatt.se.

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt