Motioner till årsmötet 2017

Nu är det hög tid för alla medlemmar att fundera på hur man vill påverka föreningen genom att författa motioner. Motioner som ska behandlas på årsmötet 2017 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2017. De som lämnar in en motion måste vara medlemmar både när de lämnar in sin motion till styrelsen samt vid årsmötet.

[box]

Tips för att skriva en motion

En motion byggs upp enligt en enkel mall och består av:

  • en tydlig rubrik
  • namn på motionären
  • en kort brödtext som beskriver bakgrunden till problematiken och en kort argumentation
  • avslutning med förslag till beslut formulerad i en eller flera att-satser

Tänk på att det är att-satserna som SäSK tar ställning till. Dessa bör därför vara tydliga, konkreta och väl återspegla resonemanget i brödtexten.

[/box]

Motionerna skickas via e-post till styrelsen@sibiriskkatt.se.

Årsmötet kommer att hållas i Stockholm lördagen den 1 april 2017.

Styrelsen