SäSK-seminarium i Uppsala 3 december

Sällskapet Sibirisk Katt välkomnar alla medlemmar att anmäla sig till seminarium på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala den 3 december!

Vi kommer att ha glädjen att få lyssna och ställa frågor till Jens Häggström och Eva Axnér, vilka båda är professorer vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jens kommer att berätta om hjärtsjukdomar hos katt och Eva ger oss mer insikt om reproduktion, kemisk kastrering och tidig kastrering.

Anmälan och kostnad

Anmäl deltagande samt eventuell matallergi och speciella önskemål till kassor@sibiriskkatt.se senast 24 november.

Avgiften är 100 kr som betalas in på SäSK plusgiro 373714-5 senast 24 november och märk inbetalningen med ditt namn och seminarium.

Plats

Universitetsdjursjukhuset, SLU, Ulltunaallén 5A, Uppsala

Se även bifogad inbjudan!

Varmt välkomna till en trevlig dag!
Styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt