SIB-Nytt nr 1 2016!

Äntligen finns året första nummer av SIB-Nytt publicerat! Numret finns nu tillgängligt för alla medlemmar under medlemssidorna.

Nedan publiceras ledaren till numret.

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt

[divider]

Ledare SIB-Nytt nr 1 2016

Förändringar sker hela tiden, överallt i våra liv. En del stora och omvälvande och en del så små att vi knappt märker av dem.

Sällskapet Sibirisk Katt har under åren som gått naturligtvis också förändrats. Nu är den största stadigvarande förändringen att föreningen, precis som rasen, växer. SäSK är större än någonsin tidigare och rasen Sibirisk katt har seglat upp och är en av de populäraste raserna i landet.

Med den här typen av positiva förändringar så kommer naturligtvis också ett växande ansvar.

Det är ett stort ansvar att föda upp en populär ras som växer och engagerar nya uppfödare. Vi har idag inga kända hälsoproblem i rasen. Visst blir våra katter tyvärr sjuka precis som andra men det finns inga ökade risker inom just vår ras, vi har inga rasspecika sjukdomsbilder.

Vi har ett stort antal avelsdjur i landet, vi importerar en del och ett stort antal kullar registreras varje år, av erfarna och av nya uppfödare. Ansvaret ligger nu på oss uppfödare att jobba för att upprätthålla den sunda hälsobilden och bevara rasens egenskaper och utseende.

Det är ett stort ansvar att styra en ideell förening och en förening som växer snabbt. Våra medlemmar är engagerade. De nya är intresserade och nyfikna, de som varit med länge har värdefull kunskap och erfarenhet. Tillsammans kan vi göra föreningen till en fantastisk mötesplats!

Ansvaret ligger på oss medlemmar att framföra på årsmöten hur vi vill ha det och utse en styrelse som förvaltar det. Ansvaret ligger på styrelsen att se till att stadgar efterlevs, att årsmötens beslut genomförs, att göra SäSK till den fören- ing som medlemmarna vill att vi ska vara. En förening som passar uppfödare, sällskapskattsägare, utställare och alla som är intresserade av den Sibiriska katten.

Det finns stor kompetens inom föreningen och det finns en genuint trevlig och hjälpsam anda och det är vi medlemmar som bär ansvaret att bygga en välkomnande atmosfär och vänligt bemöta varandra i vår gemensamma glädjespridares intresse: Den Sibiriska katten!

Jeanette Houdi, Ordförande