Kallelse till årsmöte och seminarium 2017

Alla medlemmar i Sällskapet Sibirisk Katt hälsas varmt välkomna till årsmöte och seminarium 1-2 april 2017. Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas elektroniskt och publiceras på medlemssidorna på SäSKs hemsida senast en månad innan mötet. Till söndagens seminarium är även icke-medlemmar välkomna. Se Anmälan och kostnad nedan. Kom ihåg! Betala medlemsavgiften senast 1 mars för rösträtt på årsmötet. […]

Medlemskap 2017

Vi hoppas ni vill vara med oss under 2017 och fortsätta stötta SäSKs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den Sibiriska katten, kattägaren och kattägandet! Vi arbetar för detta bl.a. genom att: fortsätta kartlägga den Sibiriska kattens hälsa och därigenom möjliggöra aktiviteter för att förebygga ohälsa, eller agera om behov identifieras. erbjuda våra […]