Stadgeändringar 2017-04-01

Vid Sällskapet Sibirisk Katts årsmöte i Täby den 1 april 2017 biföll årsmötet två stadgeändrande förslag för andra gången. Det innebär att dessa ändringar träder i kraft med omedelbar verkan.

Det handlar om ändringar och tillägg till §3 och §4 i stadgarna.

De reviderade och nu gällande stadgarna finns att läsa på hemsidan:
https://www.sibiriskkatt.se/foreningen/stadgar/

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt