Sällskapet Sibirisk Katt har ny logotyp

På årsmötet i lördags, den 1 april 2017, bifölls enhälligt förslaget på ny logotyp för föreningen. Den nya logotypen finns i fyra varianter – med färg och text, med färg utan text, i gråskala med text samt i gråskala utan text. Alla varianterna ska vara tillåtna att användas i olika sammanhang, men primärt är det varianten i färg och med text som ska användas.

Här är varianterna av den nya logotypen:

Stort tack till Carina Sjöö Ekelöf samt Katarina Sjöberg som har arbetat med den nya logotypen!

Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt