Sibbefika vid Björkstakattens utställning 22 april

Pilotaktivitet inom SäSK – Sibbefika som mötesplats vid Björkstakattens utställning i Umeå

Vid Björkstakattens utställning i april 2017 arrangerade Sällskapet Sibirisk Katt en miniträff- en ”Sibbefika”. Träffar som detta har tidigare hållits i samband med utställningar inom andra raser såsom Maine coon. Eftersom norra Sverige saknar lokalförening för SäSK ville vi testa konceptet för att erbjuda en informell mötesplats för intresserade av sibirisk katt.

Ett 20-tal utställare och intresserade träffades efter grundbedömningarna. Nya sibirägare och erfarna uppfödare delade erfarenheter och hade en trevlig stund tillsammans. Kunskap och erfarenheter delades och eventuellt knöts en och annan kontakt angående nån framtida parning.

Vid träffen tog Solkatten över stafettpinnen och lovande en uppföljande sibbeträff på den kommande utställningen i höst. Det ser vi fram emot! Stort tack alla som kom!

Sällskapet Sibirisk Katt
genom Susanne Vikström och Pernilla Helmersson, Umeå