Resultat hälsoenkät 2016

Nu är materialet från Hälsoenkäten 2016 analyserat och färdigställt.

En kortare version finns öppen för allmänheten: Resultat hälsoenkät 2016, sammanfattning.

För medlemmar finns den fullständiga rapporten ”Resultat hälsoenkät 2016” på medlemssidorna under ”Avel och Hälsa”.

Vi vill tacka alla som medverkat!

Hälsorådet, SäSK