Medlemskap 2018

Vi hoppas ni vill vara med oss under 2018 och fortsätta stötta SäSKs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den sibiriska katten, kattägaren och kattägandet! Vi arbetar för detta bl.a. genom att: fortsätta kartlägga den sibiriska kattens hälsa och därigenom möjliggöra aktiviteter för att förebygga ohälsa, eller agera om behov identifieras. erbjuda våra […]

Motioner till årsmötet 2018

Det är nu dags för alla medlemmar att fundera på om och hur man vill påverka föreningen genom att skriva motioner till årsmötet 2018. Motioner som ska behandlas på årsmötet 2018 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2018. Motionerna skickas via e-post till styrelsen@sibiriskkatt.se. Tänk på att man måste vara medlem både då motionen […]