SäSKs arbete angående PKD

Efter den senaste tidens uppdagande av sjukdomen PKD hos Sibirisk katt är det många som är oroliga, har frågor kring sjukdomen, eller åsikter om vad man bör och inte bör göra i det här läget. PKD diskuteras just nu i många grupper och trådar på Facebook och det kan vara svårt att hänga med i alla diskussioner. Vi har full förståelse för att många är engagerade i frågan och vill hjälpa till men för att undvika förvirring och spekulationer, tror vi att det är viktigt att vi försöker nå en samordning kring arbetet. Sällskapet Sibirisk Katts Hälsoråd bedriver just nu ett brett arbete med att att samla in data och ta fram en modell för att stödja vidare forskning, kunna hjälpa drabbade katter och deras ägare (genom rådgivning, seminarier m.m.) och med det, bidra till minskade antal fall av sjukdomen.

SäSK har redan kommit ut med en rekommendation om att testa katter innan avel (läs mer om det under Avelsrekommendationer). Rekommendationen togs fram efter diskussioner med veterinär och ultraljudsspecialist, samt genomgång av gällande forskning och stamtavle- och linjeanalys av de katter med PKD-diagnos som anmälts till oss. Rekommendationen syftar i första hand till att säkerställa att vi inte för sjukdomen vidare. Man ska inte använda katter som har PKD i avel.

Den PKD som upptäckts tycks i dagsläget ha en dominant nedärvning men den verkar inte upptäckas med det gentest som finns idag för PKD1 (alla katter med diagnos via ultraljud har dock inte testats för PKD1). Det har dock även visat sig att det finns några katter som har fått diagnosen PKD av undersökande veterinär, trots att föräldrar är friscannade. Detta behöver utredas närmare innan vi kan säga vad detta beror på.

SäSK Hälsoråd för just nu en dialog kring PKD med forskare och veterinärer i Sverige och undersöker möjliga samarbeten både här och utomlands för att finna det bästa och effektivaste sättet för att kunna kartlägga och förhindra spridning av sjukdomen.

För att få underlag till kartläggning och forskning behövs dock material. SäSK har för detta ändamål en rapportfunktion där man kan anmäla testresultat eller PKD-diagnos. Vi uppmuntrar alla som har testat sin katt, eller på annat sätt fått en PKD-diagnos på sin katt, att anmäla detta i rapportfunktionen.

För ökad transparens mellan uppfödare och ägare av katter har vi även skapat ett öppet register där man som ägare kan välja om man vill att informationen man anmält ska publiceras. För att ytterligare underlätta möjligheten att rapportera in information, har vi nu även skapat en fullmakt som ger uppfödare eller tidigare ägare av en katt, möjlighet att få anmäla resultat med nuvarande ägarens godkännande – något som inte var möjligt tidigare.

PKD har relativt nyligen uppdagats hos vår ras och det finns många olika områden att jobba med när det gäller sjukdomen – anamnes, linjekartläggning, nedärvning, forskning för framtida gentest, information till medlemmar, administrering av rapportfunktioner och register o.s.v. och det tar tid att få allt på plats. Vi skulle därför vilja be om lite tålamod och tid att få jobba fram alla olika delar.

Har man frågor, förslag på samarbeten eller synpunkter på hur vi kan arbeta på bästa sätt, så är man varmt välkommen att kontakta SäSK eller Hälsorådet för en diskussion.