Blankett för PKD-testning

Sällskapet Sibirisk Katt har tagit fram en egen blankett att användas vid ultraljudsundersökning avseende PKD (polycystisk njursjukdom).

Klicka här för att ladda ned blanketten

Länk till blanketten finns även på sidan Avelsrekommendationer.