Ny blankett för ultraljudsundersökning av njurcystor

I april 2019 lanserade Sällskapet Sibirisk Katt en egen blankett för ultraljudsundersökning av njurar som kan laddas ner via vår hemsida. Under våren och sommaren har Hälsorådet fört diskussioner med forskare på SLU och veterinärer som undersöker njurar via ultraljud. Deras återkoppling och den nya kunskap som erhållits har lett till att det nu sker en uppdatering av SäSKs blankett:

  • Blanketten handlar om njurcystor istället för PKD. Forskarna på SLU tycker det är mer lämpligt att formulera blanketten på detta sätt, eftersom det som undersöks med hjälp av ultraljud är just cystor. Vi har sett att det finns fall där katter har haft en cysta trots att föräldradjuren varit fritestade via ultraljud. Polycystisk Njursjukdom betyder att det finns flera cystor.
  • Ny rekommendation kring minimiålder vid testtillfället. Den mesta litteraturen kring PKD bygger på perserns (och närbesläktade rasers) PKD. Av de katter i SäSKs öppna register som har testats positiva för PKD via ultraljud och som har DNA-testats för PKD1, så är samtliga katter testade N/N på PKD1. Därmed kan vi dra slutsatsen att vi har PKD i rasen som skiljer sig från perserns. Som en extra försiktighetsåtgärd höjs den rekommenderade minimiålder med 2 månader till 12 månader.
  • Övriga fynd i bukorganen. I en del fall när en katt har cystor i njurarna kan det även finnas cystor i närliggande bukorgan. Information om detta kan vara intressant i framtiden och forskning.
  • Utrustning och transducer. Det har framkommit att vissa veterinärers utrustning ger en bättre bild med lägre transducer än 12 MHz och att det på 12 MHz kan vara svårt att få med hela njuren när man undersöker.
  • Tillägg om att kattens är ID är verifierat.

Klicka här för att ladda ned blanketten.

Länk till blanketten finns även på sidan Avelsrekommendationer.