Motioner till årsmötet 2020

Önskar du som medlem att kunna påverka föreningen genom att skicka in motioner till årsmötet?

Motioner som ska behandlas på årsmötet 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2020. Motionerna skickas via e-post till styrelsen@sibiriskkatt.se.

Tänk på att man måste vara medlem både då motionen skickas in och vid årsmötet för att motionen ska kunna behandlas.

Årsmötet kommer att hållas i Täby (Stockholm) lördagen den 7 mars 2020.

Styrelsen