Om föreningen

I april 2002 bildades föreningen Sällskapet Sibirisk Katt av Eva Gunnarsson, Gunilla Bogren och Vera Brännström.
Föreningen har sedan vuxit i takt med att rasens popularitet ökat.

Sällskapet Sibirisk Katt, SäSK, är en rasring, dvs en intresseförening som verkar för den Sibiriska katten och kattägaren.
Allt som SäSK gör kretsar runt rasen Sibirisk katt: hälsa, avel, utställning, information och aktiviteter där våra medlemmar kan träffas i en gemenskap och umgås och utbyta erfarenheter.
 
SäSK medlemmar finns i hela Sverige och även andra länder. Verksamhet styrs av föreningens stadgar.
SäSK tillhör inget överordnat förbund, utan är fristående och oberoende.
 
Det finns en skrivning i föreningens stadgar om att ”arbeta i enlighet med SVERAKs respektive FIFes intentioner, syfte och mål.” Detta innebär dock inte att SäSK är aktiv i vare sig SVERAK eller FIFe. Föreningen har inte heller något uppdrag, insyn eller direkt möjlighet att påverka beslut eller aktiviteter.
 
SäSK är inte en förbundsansluten kattklubb, vilket innebär att om du är/vill bli uppfödare, eller vill ställa ut din katt, behöver du vara medlem i en förbundsansluten kattklubb.

Föreningens syfte är att:

  • Väcka och främja intresse för rasen Sibirisk katt
  • Verka för en sund avel genom målinriktad avel och uppfödning
  • Verka för en bred avelsbas
  • Verka för ett nationellt och internationellt samarbete

Föreningens arbete:

  • Informera och sprida kunskap om den sibiriska katten
  • Ge medlemmar god service och stöd
  • Bibehålla de rasspecifika egenskaperna
  • Informera och ge kunskap om kattens vård, enligt Jordbruksverkets riktlinjer

Sällskapet Sibirisk Katt är en ideell förening med organisationsnummer 802411-7544.